Allt fler tar inte körkortet

Antalet godkända förarprov för b-körkort har minskat för både kvinnor och män sedan 2004, enligt en utredning från Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Andelen godkända prov är ungefär lika stor hos båda könen.

Enligt en rapport som det hänvisas till i rapporten skulle några av förklaringarna till minskningen kunna vara svårare körkortsutbildning, sämre ekonomi bland unga och bättre utbud i kollektivtrafiken.