18 kvigor försvunna

18 kvigor har försvunnit spårlöst från ett lantbruk i Liden utanför Sundsvall. Korna försvann för fyra-fem dar sen, å man har letat i omgivningarna utan resultat. Stängslet runt hagen är helt å två av korna står kvar.