Varannan vantrivs på jobbet

1:24 min

Under senare år har svensken blir allt mer missnöjd på sitt arbete. Bara varannan svensk känner sig motiverad när de går till jobbet.

Erik Nyberg har varit missnöjd på tidigare jobb men då också efter ett tag slutat. Och trivseln, säger han, har ofta berott på cheferna.

– Många chefer kanske inte är så insatta i verksamheten och ser inte skillnad på personalen. Och de tror att alla gör samma jobb. Men så är det ju inte. 

Han är också nöjd med att ha gått vidare och studerat.

– När jag har känt att jag inte varit motiverad har jag bytt jobb.

När branschorganisationen Svenska företagshälsor i våras frågade 9 000 slumpvis utvalda svenskar mellan 20 och 65 år om hur de trivs på sitt arbete svarade bara varannan att ja, de känner sig motiverade i sitt jobb.

Och en av fem svarade att de upplever att deras kompetens inte tas tillvara.

Mest motiverade på arbetet är män över 55 år medan kvinnor under 30 är minst motiverade.

Och förändringen de senaste två åren har varit överraskande kraftig säger Lars Hjalmarsson på Sveriges företagshälsor.

På frågan om ens kompetens tas tillvara var det i år dubbelt så många som svarade nej, jämfört med för två år sedan.

Han ser siffrorna som en tidig förvarning om sämre hälsa.

– Problemet är att om du inte är motiverad att gå till arbetet så kommer du i mindre utsträckning att gå till arbetet. Så vi kommer att få fler sjukskrivningar. Och vi kommer att få något mindre eller sämre gjort på arbetet, säger Lars Hjalmarsson.