Jan Björklund (FP): "Jag är en curlingförälder"

25 min

Jan Björklund gav raka besked om det eventuella samarbetet med de rödgröna inför valet.

– Blir de rödgröna störst så får de bilda regering. Men att Folkpartiet skulle ingå i ett organiserat samarbete för att stötta en regering med Löfven och Schyman, det kommer inte hända, säger han i P4 Extra.

Lyssna på Folkpartiets Jan Björklund i P4 Extra idag

Jan Björklund dök upp i P4 Extra med Lotta Bromé direkt efter att ha hållit sitt tal i Almedalen, där han fokuserade på jämställdhet. Tidigare på morgonen hade han hållit presskonferens, där han berättade om en ny enmiljardssatsning på karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och förskolelärare. I tjänsterna ska man kunna tjäna 5000 mer än de normala lönerna.

– Vi måste få en mer rättvis lönefördelning mellan de kvinnliga och de manliga yrkena. Det har funnits en jantekänsla inom det offentliga där alla ska tjäna lika. Men vi måste ha löneskillnader. Det ska löna sig att utbilda sig, säger han.

Partiet har länge varit emot en tredje pappamånad, men har nu ändrat sig. Tomas Ramberg frågade Björklund om väljarna verkligen förväntas tro på en jämställdhetssatsning, med tanke på motståndet partiet tidigare haft mot pappamånaden, och efter att de haft en jämställdhetsminister som inte velat kalla sig feminist.

– Framtiden sträcker sig längre än till september. Synen på jämställdhet skiljer Folkpartiet från de andra allianspartierna, säger Jan Björklund.

Lotta Bromé och Jan Björklund diskuterade hur Björklund gått från pacifist till major, från att ha velat strejka mot skolkbetyg till att kräva ordning och reda och kepsförbud i skolan. De kom även in på Björklunds två söner, och om de behöver läx-rut.

– De skulle behöva en pappa som inte är en curlingförälder. Min fru klagar hela tiden på att jag inte ställer krav, säger han.

Jan Björklund driver en rad profilfrågor som få i alliansen stödjer, exempelvis Nato, statlig skola, värnskatten, euron och ytterligare en pappamånad. Frågan är om han gör det förgäves.

– Vi har olika uppfattningar, men i grunden finns väldigt starka gemensamma övertygelser, sen förhandlar vi, säger han.