Gift mot fruktad bagge stoppas

Snart förbjuds bekämpningsmedlet Permitrin och då finns inget för skogsägarna att ta till när snytbaggarna invaderar skogarna.
Om något år kommer nyplanterad skog att vara betydligt mer känslig för angrepp av skadeinsekter. Orsaken är att bekämpningsmedlet Permitrin, som används för att skydda plantorna från angrepp av snytbagge, kommer att vara helt förbjudet från årsskiftet 2003/2004. Johan Carlsson är skogsägare i Ekefall, strax sydväst om Nässjö, och han säger till nyheterna att han är övertygad om att förbudet mot att använda Permitrin kommer att drabba skogsägarna ekonomiskt. Även på skogsvårdsstyrelsen är man kritisk till förbudet av bekämpningsmedlet. - Det borde tagits fram bättre alternativ innan förbudet trädde i kraft säger Gillis Claesson, distriktschef på skogsvårdsstyrelsen i Nässjö till nyheterna.