Kraftig ökning av hemlösa EU-migranter

2:54 min

Antalet hemlösa EU-migranter ökar i våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Frivilligorganisationer i de tre städerna får fler och fler besök i sina verksamheter och även städernas socialjourer vittnar om detta.

Nicolae Lonel kommer från staden Roma i Rumänien. Han berättar att han får ihop cirka 150 kronor om dagen på att samla burkar och tigga. Han är här med sin fru och allt de får över skickar de hem till sina barn som bor ihop med sin mormor, säger han.

– När jag kom hit var det vinter och jag sov i skogen och det var jättesvårt, berättar han.

Förra året hade Crossroads, som drivs av Stockholms Stadsmission, 30 000 besök av cirka 3 300 personer. Men trycket på verksamheten har ökat och bara hittills i år har man haft över 16 000 besök.

Många kommer från Rumänien, men den största gruppen, över 60 procent, är tredjelandsmedborgare som ursprungligen kommer från bland annat Nigeria, Ghana och Marocko men har uppehållstillstånd i ett EU-land.

Gisela Bergfors arbetar som socialsekreterare i uppsökarteamet i Stockholm och söker upp hemlösa EU-migranter i Stockholm stad och hon har sett att antalet boplatser har ökat.

– Nu på sista tiden har det ökat kraftigt, jag kan inte säga procenten men det handlar om en dubblering av antalet boplatser. Vi får in fler anmälningar om nya boplatser och vi åker dit och ser vilka som bor där. Det är så vi ser att det är fler människor som vistas här, säger Gisela Bergfors.

Även den sociala resursenheten i Göteborg har märkt att antalet boplatser har ökat under våren. Frälsningsarmén i Göteborg öppnade sin verksamhet för hemlösa EU-migranter för ett halvår sedan och har sedan dess haft över 9 000 besök. Både Frälsningsamén och Crossroads i Göteborg har märkt ett ökat tryck under våren.

Samma bild ger Stadsmissionen i Malmö. Under 2013 hade man 5 100 besök och bara hittills i år har man haft 4 600 besök av EU-migranter i sin verksamhet. Hur många enskilda individer det rör sig om har ingen av städerna någon exakt uppfattning om.

Gisela Bergfors på uppsökarteamet i Stockholm har parallellt med ökningen märkt en hårdnad attityd gentemot gruppen från allmänheten. Allt fler ringer uppsökarteamet och är agressiva.

– Det är lite skrämmande att folk har fått nog och nu orkar man inte mer. Man har inte alls den förståelsen som man hade innan tycker jag.