Bättre ljudkontroll krävs

Ljudet får inte bli för högt på Gatufesten i Sundsvall i sommar. Sundsvalls miljönämnd har beslutat att Gatufestens personal måste se till att barn och vuxna inte utsätts för högt ljud och buller vid konserter och i restaurangtält.
Gränsen för barn går vid en ljudstyrka på 90 decibel, för vuxna vid 115 decibel. Senast den 3 juli vill Miljönämnden veta hur kontrollen av ljudnivåerna på Gatufesten ska gå till, annars riskerar ansvariga ett vite på 20.000 kronor.