Mycket privatvård i Halland

Halland ligger på en fjärdeplats i landet när det gäller hur stor del av sjukvården som är privat.
Drygt 6 procent av den halländska sjukvården drivs i privat regi. Det visar siffror för sjukvården år 2000 som Landstingsförbundet tagit fram. I pengar kostade den privata sjukvården i Halland 192 miljoner kronor år 2000. Av landets 21 landsting är det Stockholm som har mest privat sjukvård - över 20 procent.