Målet: Ett Europa utan avfall

1:50 min

EU vill ta nya krafttag mot skräp. I veckan har EU-kommissionen föreslagit flera nya mål om att öka återvinningen. EU:s miljökommissionär Janez Potocnik säger till och med att Europa bör vara "ett samhälle utan avfall".

Det är kanske lite hårdraget, men till 2030 vill EU-kommissionen att i alla fall 70 procent av allt kommunalt avfall ska återvinnas på något sätt. I Sverige är den siffran i dag just under 50 procent.

I Rumänien hamnar däremot 99 procent av allt hushållsavfall på soptippar. Det ser nästan lika illa ut i flera andra EU-länder, enligt statistikbyrån Eurostat, men nu vill Janez Potocnik införa förbud mot att slänga återvinningsbart avfall på tippen.

– Vi inför ett förbud mot att lägga återvinningsbara material på deponi - papper, glas, metall, plast och kompostbart avfall - från 2025, säger han.

Nu återstår att se om EU-kommissionen får EU:s medlemsstater och parlament att gå med på de föreslagna nya reglerna.

Ett annat förslag är att minska matavfallet med 30 procent till 2025. Enligt Livsmedelsverket slänger varje svensk i genomsnitt 25 kilo fullt ätbar mat varje år.

EU-kommissionens avfallsförslag får ett försíktigt välkomnande från miljöorganisationer, men Friends of the Earth Europe är kritiskt mot att det inte kommer förslag om ett förbud mot förbränning av återvinningsbara material. I Sverige förbränns idag ungefär hälften av allt kommunalt avfall.

EU-kommissionen vill införa övervakning och tidiga varningssystem för att se till att medlemsstaterna faktiskt rör sig i rätt riktning när det gäller nya avfallsmål till 2030.