Björklund vill se ny karriärtjänst inom vården

1:52 min

Folkpartiet vill satsa på högre löner inom vård och skola genom fler förstelärare och genom att överföra förstelärarmodellen till vård och förskola. Satsningen ska kosta en miljard till att börja med och partiledaren Jan Björklund kallar den för jämställdhetsmiljard.

Följ Sveriges Radio i Almedalen direkt

– Det behövs särskilda insatser för kvinnliga akademikeryrken inom offentlig sektor, säger Björklund på en presskonferens  i Almedalen under förmiddagen.

Folkpartiet föreslår förutom fler förstelärare två nya karriärtjänster: förste förskollärare och en ny karriärtjänst i vården för specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Folkpartiet vill se ytterligare 10 000 nya förstelärare till hösten 2016 och i ett första steg omkring 2 000 förste förskolelärare, vilket motsvarar fyra procent av förskollärarna.

– Det måste utredas, men under en mandatperiod går det att introducera och ta ett första steg för förste förskollärare, säger Björklund.

Vad gäller vården är söktrycket på att utbilda sig till specialistsjuksköterska enligt FP-ledaren inte tillräckligt stort, något som Folkpartiet vill ändra på genom att introducera ytterligare ett karriärsteg.

– Med ökat ansvar och professionalism, som också följs av en löneökning på 5 000 kronor, säger Björklund.

Även där handlar det om 2 000 personer till att börja med. 

Kostnaden för satsningen är alltså 1 miljard för de första stegen, men kan bli större om man väljer att bygga vidare, säger Björklund.

Hur ska ni betala detta?

– Det måste finansieras krona för krona, antingen genom andra inkomstförstärkningar i budgeten eller genom utgiftsminskningar, säger Björklund, som säger att FP i sitt valmanifest återkommer till finansieringen.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) medverkade också på pressträffen, och hon säger att det behövs konkret handling för snabbare få en ökad jämställdhet.

– Löneökning är ett viktigt steg, men det är också viktigt att ta upp det obetalda arbetet, därför går vi till val på en tredje pappamånad, säger Maria Arnholm.