Fler unga och kvinnor blir biodlare

1:36 min

Intresset för biodling ökar i Östergötland och Småland, enligt statistik från Sveriges Biodlares Riksförbund. Det är framför allt unga och kvinnliga biodlare som blivit allt vanligare.

En av biodlarna i Småland är Bertil Johansson, som varit biodlare i ungefär 40 år.

– När jag började så fanns det inte tjejer som var biodlare, säger han.

Antalet medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund närmar sig 11 000 medlemmar. I både Småland och Östergötland har det märkts ett ökat intresse för biodling och Bertil Johansson, som är biodlare i Braås, tror att intresset beror på en ökad medvetenhet om hur beroende vi är av naturen.

– Bina är väldigt viktiga för att mycket av vår livsmedelsproduktion är beroende av att de växter som vi tar  grödor från har blivit pollinerade på ett vettigt sätt, säger Bertil Johansson.

Vildbin och tambin är förutsättningen för växters fortlevnad och en tredjedel av det vi äter är beroende av pollinering.  

Trots att intresset för biodling ökat så behövs det dubbelt så många bin i Sverige. Bina är hotade av bekämpningsmedel, kvalster och monokulturen i jordbruket.

Bertil Johansson menar att konsekvenserna av färre bin bland annat blir att vi får en minskad livsmedelsproduktionen.

– Och naturen förändras givetvis. Blommor behöver insekter för pollinering.