Urhandlare får inte försäkra

Flera försäkringsbolag vägrar helt att teckna nya försäkringar för urbutiker. Orsaken är den senaste tidens våg av rån och stölder mot butikerna som gör försäkringarna olönsamma.
Enligt organisationen Svensk Handel står idag minst ett 20-tal klockhandlare helt utan försäkringsskydd efter att ha utsatts för brott. En av de urhandlare som nekas försäkring är Göran Larsson som äger fem uraffärer i bland annat Västerås och Köping. Efter flera stölder och inbrott får han inte längre försäkra sina affärer. Minst ett hundratal butiker har råkat ut för rån stöldd eller inbrott dom senaste två åren, enligt branschens egna beräkningar