Sms ska komplettera Hesa Fredrik

1:27 min

Hesa Fredrik börjar bli omodern, och behöver uppdateras. SOS Alarm kommer i höst att börja ringa till hemtelefoner vid allvarliga olyckor. De vill även kunna skicka ut sms till berörda i ett visst område, men för det krävs en lagändring.

– Många ungdomar idag vet nog inte vad Hesa Fredrik-signalen är för någonting, men får man upp ett meddelande i sin mobiltelefon så tror jag att man förstår bättre att det här handlar om viktig samhällsinformation, säger Anders Klarström, presstalesman vid SOS i Sverige.

Tiden har sprungit ifrån Hesa Fredrik. Larmsignalen, som testas första måndagen i mars, juni, september och december, varnar allmänheten när något allvarligt hänt. När den ljuder ska vi sätta på radion eller tv:n för mer information. Men med mobiltelefoners hjälp skulle SOS kunna se var vi befinner oss, och det skulle göra varningarna mer exakta.

– Det här gör att man kan få ut varningar som blir mer riktade till de som vistas i ett område, säger Anders Klarström.

Ett system där myndigheterna kan larma boende per hemtelefon har testats i Medelpad. När man svarar så hörs ett röstmeddelande med information om vad som hänt. I september är det tänkt att systemet ska komma igång i hela landet.

SOS Alarm vill även kunna skicka ut sms till mobiltelefoner, men lagen tillåter idag inte att skicka ut meddelanden som mottagaren inte begärt att få.

– Vi behöver få rätt att vid ett enskilt tillfälle få information från mobilnätet om vilka som finns registrerade mot de mobilmaster som finns i ett visst område. Det här ansökte vi om för 6-8 månader sedan, säger Sverker Petersson på SOS Alarms pressjour.

Lagändringen skulle enbart ge möjlighet att skicka sms vid nödsituationer. Om den träder i kraft under hösten så skulle systemet kunna vara på plats till hösten 2015, enligt Sverker Petersson på SOS Alarm.