Orättvisa regler i Mark

Reglerna runt vattentäkter i Marks kommun skapar orättvisor. Fotbollspelare tvingas lämna sin plan medan golfare kan fortsätta spruta gift i närheten av vattentäker.
Tidigare beslut om provisoriska områden och gamla bestämmelser avgör om man får gödsla gräsmattan, borra efter bergvärme eller göra andra saker som kan skada en vattentäkt. I Örby kan IFK Örby få överge sin gräsplan eftersom det råder gödslingsförbud pga av närheten till vattentäkt. I Risäng får golfklubben gödsla flera hektar trots närhet till en vattentäkt, medan villaägare en bit bort inte ens får borra efter bergvärme. Allt beror på var gränserna en gång har satts.