Fler elever i särskolan

Allt fler barn i Sverige skrivs in i särskolan istället för i grundskolan. Och trenden gäller också Kalmar län där det har skett en kraftig ökning när det gäller antalet barn i särskolan. I Hultsfred till exempel kommer man i höst att utöka skolan med ännu en särskoleklass för att kunna ta emot fler elever, och i Västervik har antalet elever i särskolan ökat från 52 elever för fem år sedan till 95 i år.
Jan Lörelius, skolpsykolog i särskolan i Västervik, tror att ökningen bland annat beror på att man i grundskolan blivit bättre på att upptäcka barn som egentligen behöver gå i särskolan, men också på att de intellektuella kraven ökat i skolan.