Stor diabetesstudie i Sundsvall

Sundsvalls sjukhus ingår, som ett av tio svenska prövningscentra, i världens största diabetesstudie. Studien ska undersöka om det går att förebygga eller fördröja utvecklingen av diabetes hos vuxna, genom att använda två OLIKA mediciner.
Studien kommer att ta fem år och omfattar över 7000 personer i fyrtio länder. De personer som ingår i studien har inte diabetes, men befinner sig i riskzonen för att få så kallad vuxendiabetes. Testpersonerna delas in flera grupper, och varken läkare eller patienter vet vilken av de två medicinerna de får, om de får båda medicinerna eller om det inte får någon medicin alls. I dag finns det cirka 350.000 människor som har diabetes, i Sverige - de allra flesta har typ 2 diabetes eller så kallad vuxendiabetes. Den sjukdomen ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och diabetikerna blir fler och fler, främst på grund av våra ändrade levnadsvanor i västvärlden