Kalmar kommun varnas igen

Kalmar kommun fortsätter trotsa lagen som ger de äldre rätt att bo i särskilt boende. Under tisdagförmiddagen får kommunen sitt tredje föreläggande eftersom man inte levt upp till domarna från länsrätten. Det finns sammanlagt 15 domar mot Kalmar kommun sedan i höstas, och i tre av fallen har man alltså inte ordnat bostad innan domen vunnit laga kraft.