Fick ersättning för strålbehandling i Japan

2:17 min

Landstinget i Stockholm har beviljat ersättning för en cancerpatient som fått vård i Japan. Patienten, 70-åriga Christina, hade lungtumörer som var svåra att operera, men som gick att bota med en avancerad strålbehandling som inte finns i Sverige.

– Tack var det här har jag fått några extra år, hur många vet jag ju inte ännu. Men jag hade inte suttit här i dag om jag inte åkt till Japan. Nu har jag ju barn och barnbarn som jag är glad i och kunnat gå ut med hundar och barn och barnbarn, säger Christina.

Behandlingen bygger på strålning från koljoner. Det finns japanska studier som visar på väldigt goda resultat vad gäller överlevnad och även få biverkningar. Men än så länge finns inte så många internationella studier där man jämfört med gängse behandlingsformer.

Även om Japan är världsledande, är man i flera EU-länder på gång med att utveckla tekniken, som är dyr. Kostnaden för en klinik ligger runt en miljard kronor.

Anders Brahme, professor i medicinsk strålningsfysik vid Karolinska institutet, anser att svensk cancervård har hamnat på efterkälken. Han har förgäves drivit att man bör bygga upp en sådan klinik vid nya Karolinska sjukhuset i Stockholm.

– Nästan alla svåra cancersjukdomar kan behandlas betydligt bättre med lätta joner, och man får nästan dubbelt så bra behandlingsresultat. De största kostnaderna för cancervården i Sverige är för de patienter som vi misslyckas med, säger han.

Beslutet att nu bevilja ersättning kom efter att Stockholms läns landsting först gett avslag - ett avslag som Christina och hennes anhöriga överklagade. Överklagandeprocessen har pågått i tre år - och nu har alltså landstinget ändrat sitt beslut. Chefsläkaren Anna Nergårdh säger att ny forskning ligger bakom det ändrade ställningstagandet.

– Då är det ju nu så att det är ett bättre evidensläge för just den här behandlingen. Sedan är det fortfarande så att man måste göra en indviduell medicinsk bedömning om det är rätt behandling för varje enskild patient.

Lotta, vars mamma alltså åkte japan för behandling, tog emot landstingets ändrade beslut med blandade känslor.

– Vi blev ju otroligt glada naturligtvis, men från början kändes det ju väldigt tråkigt att landstinget inte ville betala för det var ju den enda möjligheten vi hade, annars hade ju mamma dött. Nu åkte ju vi i alla fall, men jag kan tänka mig att det är väldigt många patienter som inte skulle ha möjlighet att bara åka.