Wikström (FP) valdes till ordförande - kritiseras för "kupp"

1:58 min

Folkpartisten Cecilia Wikström blir den enda svensk som leder ett utskott i EU-parlamentet kommande mandatperiod. Idag blev hon vald till ordförande för petitionsutskottet, dit EU:s medborgare kan vända sig med synpunkter och kritik. Men Wikström blev invald via det som kritiker har kallat en "kupp".

– Jag har inte kuppat på något sätt! Däremot kan man säga att givet den politiska kontext som råder i Europa har de stora Europavänliga partierna beslutat - vi liberaler, socialdemokrater, konservativa, kristdemokrater - för att bilda en så bred koalition, säger Cecilia Wikström.

Koalitionen vill att inga tunga poster i EU-parlamentet ska gå till den EU-kritiska gruppen EFDD, med bland andra Sverigedemokraterna och Beppe Grillos italienska femstjärnerörelse.

Traditionellt har EU-parlamentet använt en matematisk beräkningsmodell som ska göra att även mindre partigrupper ska få del av tunga poster i utskotten. Enligt den modellen skulle EFDD få totalt sju platser som ordförande och vice ordförande i olika utskott, men de röstades allihop bort idag av koalitionen. Italienska Giulia Moi från EFDD blev snuvad på uppdraget som första vice ordförande i jordbruksutskottet.

– Det här är inte demokrati. Det är så här som EU tar sina beslut för alla människor; genom att tvinga på dem sina beslut, säger Giulia Moi.

Miljöpartisten Isabella Lövin är rasande och säger att koalitionens beslut att stänga ute EFDD bara kommer slå tillbaka genom ökat EU-motstånd.

– Jag tror att det är fem miljoner människor som har röstat på Beppe Grillo-rörelsen för att man inte tror på systemet. Här får man bekräftelse! Systemet går bakom ryggen på de här folkvalda, och de får inte vara med.

– De två stora grupperna kan sitta och bestämma allt här i parlamentet, det är därför jag är så rasande! Jag känner att det här är början på något jag absolut inte vill se, och som kommer göda EU-skepsismen i Storbritannien och Italien, framför allt. Det är två jättestora länder. Vilka rubriker kommer vi se i tidningarna i morgon? Jag är rädd för det.