Sjuksköterskor hinner inte med sina uppgifter

1:27 min

På flera av Örebro läns barnavårdscentraler har sjuksköterskorna inte tillräckligt med tid för att hinna med alla sina uppgifter. Det här visar en sammanställning från Barnhälsovården i Örebro Läns Landsting.

Allra störst är tidsbristen på Baggängens vårdcentral i Karlskoga, där ytterligare en sjukskötersketjänst skulle behövas. Birgitta Lind är verksamhetschef på Baggängens vårdcentral. Hon tycker att resursbristen märks tydligt.

– Vissa saker får ju stå tillbaka, som till exempel hembesök och man får vänta lite längre. Men vi försöker skynda oss så mycket som vi kan, men resurserna räcker inte så nu har jag till och med tagit in en extraresurs som hjälper oss litegrann över sommaren, säger hon.

Samtidigt som det saknas resurser på 14 vårdcentraler i Örebro län så finns det vårdcentraler med fler BVC-sjuksköterskor än vad som egentligen anses nödvändigt visar årsrapporten för barnhälsovården i Örebro läns landsting.

Men Karl Gustav Bartoll, områdeschef för primärvården i Örebro län, är i det stora hela nöjd med hur fördelningen ser ut.

– Det går inte att få exakt lika. Jag tycker att vi har ett bra normvärde med 60 inskrivna per sjuksköterska och det ska vi förhålla oss till, säger han.

Vad som blir nästa steg är ännu inte avgjort. Men i nuläget planeras ingen omfördelning av länets BVC-sjuksköterskor.

– Vi följer den här statistiken och försöker rekrytera där det behövs och vi försöker också omfördela resurserna där vi kan, men det är ju inte alltid så enkelt att flytta någon till ett annat ställe.