Företag som hyr ut personal till landsting märker ökad efterfrågan

1:35 min

Primärvården har svårt både att anställa allmänläkare och att hitta hyrläkare för att täcka behoven under framför allt sommaren. På företaget Skandinavisk hälsovård, som hyr ut personal till bland annat Uppsala läns landsting, har man märkt av en kraftigt ökad efterfrågan under våren.

– Vi får beställningar på säkert tio gånger så många läkare som vi kan leverera. Det kan bero på att vi nått en punkt där antalet läkare i primärvården sjunker på grund av pensionsavgångar samtidigt som antalet tjänster ökar. Så vi upplever att det plötsligt blivit en väldigt mycket större brist, säger Börje Eriksson, VD på Skandinavisk hälsovård

Till Uppsala hyr man ut förhållandevis få läkare, säger Börje Eriksson, vilket kan bero på att många omkringliggande län tillfälligt höjt ersättningen till hyrläkare under sommaren.

Något ansvar för primärvårdens svårigheter att hitta personal, då hyrläkarna vill ha sommarsemester, tycker han inte att branschen har.

– Vi kan inte tvångsansluta personalen till oss. Att bli läkare i bemanningsbranschen blir man ofta för att kunna jobba och vara ledig när man vill.

Men om alla läkare var anställda inom landstinget skulle man ju kunna schemalägga dem på ett sätt så att det finns täckning under sommaren. Det går ju inte när många jobbar för bemanningsföretag?

– På sätt och vis. Men landstingsanställda läkare tar betydligt färre patienter. Man har mycket högre produktivitet på inhyrda läkare, säger Börje Eriksson.