En miljon till kvinnoprojekt

Länsstyrelsen satsar en miljon kronor för att säkerställa kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Genom projektet Regionalt resurscentrum för kvinnor ska länsstyrelsen, tillsammans med landsting och kommuner, göra Västernorrland attraktivt för kvinnor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden och bli bättre på att tillvarata kvinnors kompetens och idérikedom.