Arbetslösheten sjunker

1:13 min

Arbetsmarknaden fortsatte att förbättras i juni och nu har det också blivit lättare för långtidsarbetslösa att hitta jobb. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Mats Wadman är analyschef på Arbetsförmedlingen.

– Tidigare har vi sett att arbetslösheten framför allt har minskat hos de som varit inskrivna en kort tid hos Arbetsförmedlingen. Men nu ser vi tecken på att antalet minskar även bland de som varit inskrivna över 12 månader, säger han.

Totalt sett saknade 7,6 procent av den registrerade arbetskraften jobb i juni. Det är en nedgång med 0,6 procentenheter jämfört med samma månad förra året.

Ett förbättrat konjunkturläge har medfört att fler nya jobb anmäls till arbetsförmedlingen. Omkring 62 000 nya platser anmäldes i juni och det är 16 000 fler än för ett år sedan, säger Mats Wadman.

Arbetsmarknaden har stärkts under året och Mats Wadman ser en långsam och stadig förbättring på arbetsmarknaden.

– Jag tycker att det ser fortsatt ljust ut, vi ser inga tecken på att arbetslösheten skulle öka igen, säger han.