Organdonationer ökar i landet men minskar i Norrbotten

1:36 min

Antalet organdonationer ökar, men det är stora skillnader i landet. I den Norra regionen, dit Norrbotten tillhör minskar antalet organdonationer. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Bengt Jakobsson är länschef för intensivvården i Norrbotten och han tror att sjukvårdspersonal ibland kan missa donatorer.

– Jag tror att det framför allt handlar om patienter som lämnar intensivvårdsavdelningarna och vistas på en vanlig vårdavdelning under de sista dagarna i livet, och då kanske man inte riktigt kommer ihåg att det kan bli fråga om en eventuell donation, säger Bengt Jakobsson.

Även om antalet organdonationer ökar i landet och fler anmäler sig till donationsregistret, är det fortfarande många som väntar på transplantation. I slutet av 2013 var det 748 som väntade på nya organ. I den norra regionen är Norrbotten det landsting där lägst antal donationer utförs, bara en under förra året.

I föreskrifter från Socialstyrelsen beskrivs vårdgivarens skyldighet att "främja donation av organ från avlidna och verka för att möjliga donatorer identifieras" riktlinjer som man enligt Bengt Jakobsson arbetar efter.

– Det finns ju en organisation i landstinget för donation, som driver utbildningsaktiviteter, men det är nog dags att utifrån den här frågan levandegöra den här frågan ännu mer. Vårdgivare måste ställa sig frågan i ett tidigt skede hos patienter som håller på att avlida, att kan det bli frågan om en organdonation.