Kommunpengar till idrottshall

Karlstads kommunstyrelse beslutade på måndagen att avsätta 15 miljoner kronor i år och 9 miljoner kronor nästa år för byggandet av en ny idrottshall i kvarteret Gjutaren på Herrhagen.
Dessutom avsätts 1 miljon kronor för trafiklösningar i anslutning till kvarteret 2003. Kommunstyrelsen beslutade också att delar av fastigheten Gjutaren 1 får säljas - ett beslut som socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot. De anser att det stora behovet av lokaler för ungdoms-, kultur- och föreningsverksamhet i kommunen ska beaktas innan det blir aktuellt med en försäljning av fastigheten.