Åtal för rivning av asbesthus

När ett hus i Charlottenberg revs hösten 2000 togs det inte hänsyn till att fasaden var klädd med sidiplattor, som innehåller asbest. Nu åtalas två män vid Arvika tingsrätt för brott mot arbetsmiljölagen.
En kommunanställd åtalas för att han inte såg till att arbetslaget hade kunskap och utbildning när det gäller rivning av asbesthaltigt material, och arbetsledaren åtalas för att han inte inhämtade tillstånd för rivningsarbetet från Arbetsmiljöverket.