Sjukvården saknar pengar

Sjukvården i Stockholm behöver få 2,1 miljarder kronor mer än vad politikerna beslutat om nästa år och 3,4 miljarder mer år 2004 för att klara sin verksamhet.
Det skriver sjukvårdsdirektören Lars-Bertil Arvidsson i en rapport till politikerna i hälso-och sjukvårdsnämnen. Enligt rapporten, som Dagens Nyheter tagit del av, anser sjukvårdsdirektören att andra lösningar än mer pengar, som neddragningar i vården, allvarligt skulle skada förtroendet för vården hos befolkningen. Både det folkpartistiska sjukvårdslandstingsrådet Andres Käärik och socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Ingela Nylund Watz anser att det behövs en skattehöjning.