Svensk kolonialliv på S:t Barthélemy

17 min

Från 1784 hade Sverige en alldeles egen liten koloni i Västindien - S:t Barthélemy. 

S:t Barthélemys huvudstad Gustavia blomstrade med sina 5000 invånare under napoleonkrigen i början av 1800-talet.
 
När frihandeln slog igenom vid 1800-talets mitt blev ön allt mer olönsam. År 1878 återsålde den svenska kronan ön till Frankrike, som överlåtit S:t Barthélemy nästan 100 år tidigare till Gustav III.
 
Sigrid Ulrich var som dotter till den svenska guvernören bosatt på ön 1869–1878. Den 16 mars 1938 berättar hon själv om vardagen på ön i Dagens Eko.