Slagen kvinna saknar bostad

Det ser inte ut att bli någon gemensam förmedling av lägenheter med förtur till misshandlade kvinnor i Stockholms län.
Stockholms bostadsförmedling har undersökt frågan, men det vara bara fyra kommuner i länet som ville upplåta lägenheter åt misshandlade kvinnor från andra kommuner säger bostadsförmedlingens chef Gunnar Söderholm. Förslaget om en regional förtursförmedling av bostäder för misshandlade kvinnor kom ursprungligen från vänsterpartisterna Ann-Marie Strömberg och Anita Habel. De skrev redan 1999 i en motion till Stockholms kommunfullmäktige att kommunerna borde samordna en sådan förmedling - så att en misshandlad kvinna i Stockholm skulle kunna få lägenhet i Solna, eller tvärtom. Stockholms bostadsförmedling har nu frågat alla länets kommuner och flera svarade inte, och av de som svarade ville flera ha lägenheter i Stockholm. Däremot var det bara fyra kommuner som själva ville upplåta lägenheter. Därmed faller hela idén - och det är något som Gunnar Söderholm beklagar.