Samtal med de gamla kokfruarna

37 min

1967 samtalar Maud Reuterswärd med några kvinnor som arbetat som kokfruar i andras hem under första hälften av 1900-talet. Det är ett yrkeskår som snabbt krymper. Deras arbete präglas av stil, klass och tidlöshet.