Varsel på flygplatsen

Örebro -Bofors flygplats kommer inom kort att varsla sju eller åtta personer om uppsägning. Bakgrunden är den kraftiga nergången i flygtrafiken efter konjunkturnergång och rädsla efter 11:september säger flygplatsens VD Anders Lundblad