Strålning i Örebro ska mätas

Strålning i alla hus byggda av blåbetong i Örebro kommer att mätas. Det är det kommunala bostadsbolaget i Örebro Öbo som ska göra mätningarna efter uppgifter om att barn som vuxit upp i blåbetonghus löper 40 procent större risk att få leukemi.
Studien är ett samarbete mellan universitetssjukhusen i Örebro och Linköping och Statens strålskyddsinstitut. Enligt Linus Larsson på Öbo så finns flera tusen lägenhter i Örebro som är byggda av blåbetong och de ska undersökas. Men en av de som gjort den här undersökningen - geologen Gustav Åkerblom - tycker inte att man ska oroa sig över resultatet eftersom leukemi är en så pass ovanlig sjukdom. Bara cirka 70 personer om året drabbas av den.