Länsstyrelsekritik mot Älmhult

Förslaget från Älmhults kommun att låta den tekniske chefen få ansvaret även för de granskande miljö- och hälsoskyddsinspektörerna får nu kritik av länsstyrelsen. Samma inspektörerer har nämligen till uppgift att granska den verksamhet som den tekniske chefen ansvarar för.
I en skrivelse till kommunen säger länsstyrelsen att detta är ett allvarligt jävsförhållande och synneligen olämpligt. Förverkligas det här förslaget överväger länsstyrelsen att ta tillbaka det statliga tillsynsansvar som delegerats till kommunen. Dessutom anser länsstyrelsen att det inte finns tillräckliga resurser för tillsynsarbetet i Älmhult.