Universitetet förlorar pengar

Regeringens vårpropositionen var en dyster läsning för Växjö Universitet som föreslås få ett minskat anslag med 13,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 200 helårsstudenter.
Universitetet i Växjö har haft svårt att fylla alla sina utbildningsplatser, speciellt på det naturvetenskapliga området. Eftersom antalet elever ligger till grund för hur mycket pengar universitetet ska få, föreslås nu universitetet i Växjö att få 13,4 miljoner kronor mindre än tidigare år. Men eftersom förslaget gäller retroaktivt, så har Växjö Universitet redan budgeterat med 13,4 miljoner i minskat anslag, säger rektor Magnus Söderström.