Kritik mot överbeläggning

Medicinkliniken i Eksjö får kritik för sina överbeläggningar.
En extraanställd manlig sjuksköterska framför sina synpunkter angående överbeläggningar på sjukhuset, i ett brev till landstingspolitiker och cheferna på Höglandssjukhuset. Mannen skriver att när han tjänstgjorde vid sjukhuset var det överfullt på alla avdelningar. Tre patienter fick inte plats på salar utan fick ligga i hygienutrymmen, konferensrum eller i korridoren. Sköterskan skriver att en patient inte kunde få den sömn hon behövde på grund av de starka lamporna i taket i korridoren. Det här skriver Smålands-Tidningen idag.