Svalöv

Svalöv ställer krav på Migrationsverket

Både de styrande och oppositionen i Svalöv har fått nog av Migrationsverket efter att verket för några veckor sedan bestämde sig för att öppna ett andra flyktingboende i den lilla orten Röstånga. Nu kräver politikerna att antingen så reduceras antalet flyktingar eller att Migrtionsverket stänger ett av flyktingboendena på orten.

– Vi anser att det inte är rimligt att man en till två veckor innan får information om det här. Vi är en liten kommun med ett stort åtagande och därför säger vi att Migrationsverket måste tänka till lite också för att de som kommer hit är människor som vill få det så bra som möjligt, säger oppositionsrådet Christer Laurell (C) i Svalöv som tillsammans med andra ledande politiker i kommunen skrivit ett öppet brev till Migrationsverket

I brevet ställer samtliga partier i kommunen ett ultimatum: Att antingen minskas antalet flyktingar på den lilla orten Röstånga i Svalöv eller så lägger Migrationsverket ner ett av två flyktingboenden på orten.

Att politikerna valde att reagera så pass starkt beror enligt dem själva på att de bara en vecka på förhand fick veta att Migrationsverket skulle öppna ett nytt flyktingboende i Röstånga.

I Röstånga finns 800 invånare och när alla flyktingar är på plats ökar ortens invånarantal till nästan 1200 personer på några veckor. Enligt kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) skapar det stora problem för kommunen. Bland annat menar hon att kommunen inte klarar av att sysselsätta alla flyktingar om ortens invånarantal ökar på det sättet som Migrationsverket önskar:

– Man nästan fördubblar invånarantalet i lilla orten Röstånga. Det vi vill ha är en diskussion om hur vi kan placera flyktingarna på en annan ort i kommunen och att man skulle ha haft en diskussion med oss innan de tog beslutet. Det är inte rimligt att man då placerar flyktingar på två boenden i denna lilla ort, säger hon samtidigt som hon tillägger att det blir svårt att erbjuda ordentlig vård och utbildning åt de nyanlända flyktingarna:

– Sen krävs det ju av oss att vi ställer om skolan och sen är det framförallt vårdcentralen här i Svalöv som också måste ställas om efter hur många läkare och sjuksköterskor de behöver. Och då är det inte så lätt att ställa om, om man inte vet om det kommer tio eller trehundra personer, säger hon.

Oppositionsrådet Christer Laurell (C) i Svalöv är inne på samma linje:

– Vi är helt överens politiskt att här måste det till någonting så att man väcker myndigheterna över oss så att de förstår vilken påfrestning det blir på en så liten ort som Röstånga, säger han.

Migrationsverket kommer först att skriva ett svar på Svalövpolitikernas brev och först därefter kommer de kunna svara på frågor i media om hur man ställer sig till kraven som politikerna i Svalöv har, enligt Pierre Karatzian, pressinformatör på Migrationsverket.