Konkurs i Älgarås i rätten i dag

I dag börjar den omfattande rättegången kring konkursen i Älgarås sågverk. Verkställande direktören och en revisor är misstänkta för att ha manipulerat med virkeslagrets storlek för att försköna sågverkets bokslut. Vid konkursen förlorade ett 30-tal anställda sina jobb.
Vd:n misstänks för grovt bokföringsbrott och grov trolöshet mot huvudman, brott som tillsammans kan ge högst tio års fängelse. Revisorn misstänks för medhjälp till grovt bokföringsbrott. Båda nekar till brotten. Mycket av rättegången kommer att handla om virkeslagret. Åklagaren menar att vd:n ändrade siffrorna så att lagret såg ut att vara värt mycket mer än det egentligen var. När en inventering gjordes fattades därför lika mycket virke, som ryms på 230 lastbilar. När det kom fram gick sågverket i konkurs, och med i fallet drogs Skaraborgs skogsägare. - De försökte väl rädda sågen på nåt sätt, tror Sune Sandberg från Älgarås, som arbetade på sågen fram till konkursen.