Vindkraft

Minskning av vindkraftsinvesteringar

Vindkraften i landet redovisar ett stort tapp under andra kvartalet i år. Besluten om nyinvesteringar i vindkraft minskade med 83 procent jämfört med motsvarande period i fjol och med 73 procent jämfört med kvartalsgenomsnittet under de senaste 12 månaderna.

Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Vindenergi. 
Organisationens vd Annika Helker Lundström säger att det drastiskt vikande intresset för nyinvesteringar i vindkraft beror på att både elpriset och priset på elcertifikat ligger på en historiskt låg nivå.