Vanliga flygplan kan krocka med hemliga militär-flygplan över Östersjön

2:41 min

En del flygplan flyger över Östersjön utan att tala om att de är där. Det kan göra så att andra flygplan krockar med dem i luften. Nu säger svenska militärer att det har blivit fler sådana här hemliga flygplan i luften.

Klicka på texten för att läsa mer!

När flygplanen flyger i luften så använder de sig av en elektronisk karta som rör sig. På den här radar-kartan kan piloterna se om det finns andra flygplan i närheten.

Men vissa av militärernas flygplan vill vara hemliga. De vill inte synas på de här kartorna. Och då kan inte piloterna i de vanliga flygplanen veta att de är där.

Johan Glantz är pilot och jobbar med att det ska vara säkert att flyga. Han tycker att det är farligt att han och hans kollegor inte kan se de hemliga flygplanen på sina radarkartor. För det gör så att det är större risk att de krockar.

– Att vi i flygplanet inte kan se militära plan som inte vill visa sig det är en ökad flygsäkerhetsrisk, säger Johan Glantz.

Bara militären kan se flygplanen
Det är bara svenska militärer som kan se de hemliga flygplanen på sina kartor. Och de säger att det har blivit fler hemliga flygplan över Östersjön under den senaste tiden.

En del av Östersjön tillhör Sverige och andra delar hör till exempel till Finland och Polen. Men det finns också delar av havet som inte tillhör något särskilt land och där får vem som helst flyga.

De flesta av flygplanen som åker i hemlighet över Östersjön är militära plan från Ryssland. Och det har blivit fler av dem nu när Ryssland bråkar med sitt grannland Ukraina. Det gör att den svenska militären måste vara noggrannare med att hålla koll på de ryska flygplanen. Men det betyder alltså också att det kan bli farligt för vanliga flygplan som flyger där.

Nära en olycka
I våras var ett flygplan med 132 personer ombord nära att krocka med ett ryskt militärflygplan.

Passagerar-flygplanet var på väg från Köpenhamn till Italien, men när de just hade flugit upp i luften såg piloterna det ryska planet framför sig. Det var bara 90 meter mellan planen i luften och piloterna var tvungna att svänga undan för att inte krocka med det ryska planet.

Johan Glantz säger att det kunde ha gått illa.

– Hade de inte avbrutit stigningen hade det varit mycket närmare än 90 meter. Det är en kritisk situation, säger han.