Speedwayutbildning i Västervik

Sedan en tid tillbaka går flera elever på gymnasiets individuella program i Västervik på en ren speedwayutbildning. Mattias Vernersson är elevassistent och idégivare och han säger att det här har ökat studiemotivationen hos eleverna. De har börjat ta mer ansvar och gör saker på eget bevåg till skillnad mot tidigare.
Ingmar Fröling ordförande i Västervik Speedway säger att det här också är bra för klubben som nu får en rekrytering av ungdomar. Något man tidigare saknat.