Stränga regler kring jobbmobil på semestern

1:29 min

Allt fler företag låter anställda använda mobilen och annan elektronisk utrustning utanför arbetsplatsen och också under semestern. Skatteverket ser nu ett behov av att förtydliga vad som gäller.

– Vi har fått en hel del frågor från företag om hur det blir med personalens förmånsbeskattning om de får mobiltelefoner som de kan ringa privat med på fritiden, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

I dag betalar många företag en fast avgift till operatören för telefonsamtal och internet. För företaget kostar det inget extra om mobilen, surfplattan eller datorn används privat.

Men det kan strida mot skattelagstiftningen. Förmåner som innebär att en anställd sparar pengar på levnadskostnader som man annars skulle ha ska förmånsbeskattas.

– I stort sett allt man får av sin arbetsgivare som man kan använda privat ska försmånsbeskattas, det är väldigt stränga regler, säger Pia Blank Thörnroos.

Men det är fortfarande inte helt enkelt. Om det anses nödvändigt för jobbet att en anställd använder telefonen utanför arbetsplatsen, så är det ok att man också ringer privata samtal inom företagets fasta avgift, enligt lagstiftningen.

Men om inte mobilsurf är nödvändigt för samma jobb så ska den delen förmånsbeskattas eller så ska företaget och den anställde skriva ett avtal om att man inte får mobilsurfa på ledig tid.   

Det låter som att det kan bli mycket administration och svårt för Skatteverket att kontroller att reglerna efterlevs. Pia Blank Thörnroos säger att det främst är företagens ansvar att se till att det blir rätt.

– Arbetsgivarna måste hålla ordning på de telefoner och annat som de delar ut till sina anställda och göra en prövning för varje anställd, är det här något den anställde behöver utanför arbetet eller inte?