Återvinning av fritidsbåtar

1:07 min

Andrahandsmarknaden för fritidsbåtar är usel och allt fler båtar hamnar på torra land. Sweboat som är båtbranschens riksorganisation kommer nästa sommar att lansera en nationell lösning med certifierade båtskrotar och en fast prislista.

Problemet i dagsläget är att det endast finns en handfull båtskrotar som kan återvinna båtarna på ett miljövänligt sätt. En av dem finns i Karlstad och den drivs av pionjären Bosse Nylén. 

– Det behövs för det står väldigt mycket båtar på marinor och seglarklubbar, så många är väldigt tacksamma.