Äldreboende i Mariestad hotas

Äldreboendet Solgläntan i Mariestad hotas återigen av nedläggning. Orsaken är att socialnämnden beräknas få ett underskott på minst tolv miljoner kronor i år. - De besparingsförslag som hittills kommit in från personalen har varit långt ifrån tillräckliga, säger socialchef Ann-Christine Jenvén i Mariestad.
Tiden för att lämna in alternativa sparförslag gick ut i går. En nedläggning av Solgläntan beräknas spara in sex miljoner i socialnämndens budget. Några besparingsförslag i den storleksordningen har inte kommit in - varken från personalen eller politikerna. Därför kan socialchefen Ann-Christine Jenvén komma att lägga fram ett förslag om nedläggning av Solgläntan på Johannesbergsområdet. Det kommer i så fall i samband med socialnämndens arbetsutskotts möte den 14 maj. Det säger Jenvén i dag till Sveriges Radio Skaraborg.