Ny genusmedveten polisutbildning ska hjälpa i arbetet mot våld i nära relationer

1:36 min

Den nya polisutbildningen kommer finnas på Södertörns högskola, och den ska fokusera mer på frågor om genus, klass och etnicitet.

P4 Sörmland har tidigare rapporterat om allt fler anmälningar av våld i nära relationer i Sörmland. Tjejjouren Meja i Eskilstuna har länge varit starkt kritiska till polisens bristande genuskunskap, eftersom majoriteten av offren är kvinnor. Men en förändring kan vara på väg. På Södertörns högskola börjar ett nytt polisprogram våren 2015.

Just nu skissar akademiska ledare och lärare med polisbakgrund på en ny polisutbildning, där frågor om genus, klass, etnicitet och ålder är mer framträdande. Samarbetet mellan polisen och den tydligt genusprofilerade högskolan är unikt men nödvändigt, det menar Anders Fjällhed, akademisk ledare med interkulturell inriktning. Han är en av de som är med och utformar det nya polisprogrammet.

– Jag tror att de poliser som vi vill utbilda ska kunna leva sig in i hur det är att vara ett offer och om det är skillnad när det gäller bemötandet om man är man eller kvinna. Där finns det en hel del för oss att göra, säger Anders Fjällhed.

Inom den akademiska världen finns det ett begrepp som heter Interkulturellt perspektiv, vilket går ut på att kasta ett starkare ljus på frågor om genus, klass, etnictet och ålder. För Anders Fjällhed, som är lärare inom interkulturalitet, är det nödvändigt att tillämpa ett sådant perspektiv, eftersom det leder till att polisen förstår både sina brottsoffer bättre men också är mer förberedda i svåra situationer.

– Har man kunskaper om olika bakgrunder och kulturer så är man också bättre förberedd på att tackla svåra situationer, säger Anders Fjällhed.

För att kunna uppnå målet om en mer interkulturell och genusfärgad utbildning kommer Södertörns högskola att ta hjälp av en lärare som tidigare varit polis som berättar om sina erfarenheter och en akademisk lärare som berättar mer om begreppen. Tillsammans ska de hålla föreläsningar där genusfrågan diskuteras

– Vi vill ha en lärare med polisiär kompetens och en lärare med akademisk kompetens som tillsammans håller föreläsningar där genusfrågan diskuteras, säger Anders Fjällhed.