Storbråk i Skandia

Det blåser upp till storbråk i försäkringsjätten Skandia inför bolagsstämman i morgon. I ett brev till storägarna i bolaget hotar styrelsen och ordföranden Lars Ramqvist att avgå, om inte stämman godkänner det kritiserade optionsprogrammet till bolagets ledning.
- Jag tror att de bluffar. Det verkar helt orimligt att styrelsen skulle avgå om dom inte får igenom just den utformning av optoinsprogrammet som de har föreslagit, säger Tomas Nicolin, vd för 3 ap-fonden som är en av storägarna i Skandia. Han har tidigare kritiserat optionsprogrammet för att det är allt för generöst och snarare återspeglar aktiemarknadens utveckling än hur det går för bolaget. Han säger att han inte är emot optionsprogram generellt, utan just utformningen av det här programmet. För att optionsprogrammet ska godkännas på bolagsstämman i morgon, krävs att aktieägare med mer än 90 procent av rösterna säger ja. Det är alltså inte alls säkert att programmet går igenom. Flera stora aktieägare har sagt att de tänker gå emot förslaget och styrelsens hot har inte fått Tomas Nicolin att ändra uppfattning. - Det har nästan blivit en utpressningssituation, när de säger att de tänker avgå om det inte blir som de vill. Vi är emot programmet som sådant och tänker inte ändra uppfattning av bara det skälet, säger han.