Ska forskningsfusk vara brottsligt?

Borde forskningsfusk vara ett brott som forskaren kan dömas för i domstol? Ja, tycker många forskare som menar att fusket kan få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa och dessutom skada förtroendet för den skattefinansierade forskningen.

På senare år har det blivit allt vanligare att vetenskapliga artiklar tas tillbaka på grund av till exempel överdrivna forskningsresultat eller plagiering. Och just nu pågår en debatt i forskarvärlden om det här ska anses brottsligt eller inte.

I tidskriften British medical journal skriver den kanadensiska medicinforskaren Zulqifar Bhutta, att en kriminalisering är nödvändig för att skydda människors hälsa.

Till exempel har redan fusk inom vaccinforskning, felaktigt fått månniskor att avstå från att vaccinera sig och sina barn.

Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, håller med om att problemet är stort, men menar att en kriminalisering troligen blir för komplicerad att införa.

Dagens system där forskarna själva tar hand om fusket, fungerar redan relativt bra:

– Den som fuskar och blir påkommen av andra forskare den personens karriär är ofta rökt, säger Bengt Brülde

Men frågan är om införande av rättssystemet skulle kunna göra det mer rättvist för de forskare som anklagas på felaktiga grunder av andra forskare?

– Ja precis, frågan om man skulle kunna få någon återupprättelse då om man ställs inför rätta, och jag är tveksam till det. Tilliten till andra forskare är fortfarande mycket mycket stor, jag tror att det ska mycket till innan man ska börja misstänka en person, på det sättet att personen blir smutskastad, säger Bengt Brülde.

– Forskningsfusk är ju ett problem och det lär ju öka i omfattning, inte minst på grund av den här otäcka "public or perish-kulturen" vi lever i, där folk vill ha väldigt mycket publikationer för att överleva inom akademin. Och det här med kriminalisering är en möjlighet som behöver utforskas vidare tycker jag, säger Bengt Brülde.