Sjukskrivningarna hotar ekonomin

Det mesta tycks gå regeringens väg vad gäller den svenska ekonomin just nu, och regeringen kan genomföra de reformer den aviserat. Men det finns ett orosmoln på himlen; sjukskrivningarna som fortsätter att öka, vilket hämmar den svenska ekonomin, säger Konjunkturinstitutets Generaldirektör Ingemar Hansso
- Sjukfrånvaron är så hög att det blir för ont om arbetskraft. Det kommer att sätta gränsen för hur mycket produktiviteten kommer att växa, säger han. Han säger vidare att bara det faktum att riksbanken har höjt räntan kan tolkas som att det redan råder brist på resurser. Även regeringen tycker att att det är ett problem för statens finanser. Med färre sjukskrivna skulle regeringen kunna satsa på fler reformer. Förra året kostade svenskarnas sjukfrånvaro staten över 50 miljarder kronor och igår lade regeringen till ytterliggare 2,5 miljard kronor i budgeten efter att sjukfrånvaron fortsatt att öka hittills i år. Finansminister Bosse Ringholm anser att det är hög tid att arbetsgivarna tar sitt ansvar. För det är den dåliga arbetsmiljön som gör att så många sjukskriver sig anser han. Men det håller inte vice VD´n vid SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle - Pontus Braunerhjelm med om. - Generellt har man svårt att tro att det skulle vara så mycket sämre idag än var det var för fem eller tio år sedan. Snarare har det väl skett en förbättring under det senaste decenniet, säger han.