Omdebatterad utställning om dinosaurier i Umeå

9:15 min

Förvanskad verklighet eller ett alternativt sätt att berätta om dinusarier på? Ett museum i Umeå väcker debatt och starka känslor. Museet anklagas för att sprida lögner och förvanska vetenskapen och i sommar handlar det bland annat om sättet att beskriva dinosaurierna på. Utställningen kallas "Den förhistoriska världen".

Samtal mellan Mats Molén, evolutionskritisk naturvetare i Umeå, och Lars Werdelin, paleontolog på Naturhistoriska Riksmuseet.