Partec köper säljföretag

Skogsmaskintillverkaren Partec, med fabrik i Umeå, köper huvuddelen av Lantmännens försäljningsbolag Swelog. Swelog har under lång tid varit återförsäljare av skogsmaskinmärket Valmet som Partek tillverkar. Partek och Lantmännen har gemensamt kommit fram till att det finns strategiska fördelar med att återförsäljarverksamheten av Valmet Skogsmaskiner i Sverige kommer närmare utvecklings- och produktionsenheten i Umeå.