Musiker jazzar vid Kvarken

Jazz vid Kvarken heter ett EU-finansierat projekt som ska bilda ett musiknätverk mellan Örnköldsvik, Västerbotten och det finska Österbotten.
Musiker i hela regionen kommer att träffas för att bekanta sig med jazzmusikens olika stilarter och spela tillsammans. Via det EU-finansierade projektet Jazz vid Kvarken ska ett nätverk för jazz byggas upp i Västerbotten, Örnsköldsvik och på den finländska sidan Österbotten. Det regionala samarbetsorganet Kvarkenrådet är huvudman och genomför musikprojektet i samarbete med Botnia Musik AB i Umeå. Målgruppen är musikutbildningar, lärare, elever, yrkesmusiker, pedagoger, kompositörer, arrangörer, musikklubbar och konsertpubliken i hela regionen. Kvarken big band Jazz vid Kvarken stöder verksamheten i Kvarken Big Band som består av yrkesmusiker och skapar en grund för den fortsatta verksamheten, enligt ett pressmeddelande.